Kategoria „My” a młode pokolenie w pandemicznej erze cyfrowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/di.2023.18.2

Słowa kluczowe:

młode pokolenie, kategoria „My”, era cyfrowa

Abstrakt

Artykuł stanowi wybiórczą refleksję dotyczącą funkcjonowania młodego pokolenia (dzieci i młodzieży) w świecie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Autorka dokonuje porównania istotnych dla rozwoju młodych ludzi cech świata tradycyjnego i ponowoczesnej kultury obrazu (cyfrowej). Porównanie to służy wskazaniu podstawowych zagrożeń dla rozwoju młodego pokolenia związanych z kulturą cyfrową. Wskazuje także główne źródła problemów autokreacyjnych dzieci i młodzieży wynikające z destrukcji podstawowych środowisk wychowawczych: rodziny i szkoły, a także grupy rówieśniczej. W artykule wskazano także konsekwencje alienacji od świata realnego i zatopienia się młodych w świecie cyfrowym. W refleksji końcowej Autorka wysuwa wnioski na temat zadań stojących przed pokoleniem dorosłych, by możliwy był prawidłowy indywidualny i społeczny rozwój dzieci i młodzieży w kulturze obrazu.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-15

Jak cytować

Wysocka, E. (2023). Kategoria „My” a młode pokolenie w pandemicznej erze cyfrowej. Dydaktyka Informatyki, 18, 11–33. https://doi.org/10.15584/di.2023.18.2

Numer

Dział

TIK A SPOŁECZEŃSTWO