Mediacja i negocjacja NIE-doskonała

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.20

Słowa kluczowe:

komunikacja, mediacja, negocjacja, bariera, trudność

Abstrakt

Mediacja i negocjacja to procesy, w których najważniejszą rolę odgrywa komunikacja. Pomimo różnic między nimi, istnieją podobieństwa zarówno w zakresie wykorzystania, jak i w odniesieniu do trudności, które mogą się pojawić. W artykule opisano wybrane bariery komunikacyjne (szczególną uwagę poświęcono umiejętności słuchania, brakowi dojrzałości, kłamstwu), które powinien znać każdy mediator i negocjator, mogące mieć znaczenie dla powodzenia rozwiązania konfliktu.

Bibliografia

Alternative Dispute Resolution Practitioners Guide, http://usaid.gov (dostęp: 20.07.2023).

Army Mediation Handbook, A practical guide for using mediation to resolve workplace disputes, Department of the Army Office of the General Counsel ADR Program Office, 2015.

Bolton R., People skills, Warszawa 1996.

Borkowski J., Podstawy psychologii społecznej, Warszawa 2003.

Cenker E.M., Negocjacje, Poznań 2002.

Czarnawska M., Podstawy negocjacji i komunikacji, Pułtusk 2003.

Czwartos B., Aktywne słuchanie jako strategia nauczycieli przyczyniająca się do kształcenia postawy samodzielności i autonomii uczących się, „Konińskie Studia Językowe” 2013, nr 1, s. 43–62.

Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach, Warszawa 2000.

Gójska A., Mediacja w sprawach rodzinnych, Warszawa 2011.

Gordon T., Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców, Warszawa 1996.

Łęcki K., Szóstak A., Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Warszawa 1996.

Mediacja – Encyklopedia zarządzania, http://mfiles.pl (dostęp: 2.07.2023).

Mediacje – Ministerstwo Sprawiedliwości, http://www.gov.pl (dostęp: 2.07.2023).

Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Kraków 2000.

Plous S., The Psychology of Judgment and Decision Making, New York 1993.

Skinder M., Wybrane problemy technik negocjacji w administracji, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW” 2012, t. 1, s. 141–156.

Tversky A., Koehler D.J., Support theory: A nonextentional representation of subjective probability, „Psychological Review”1994, 101/4, s. 547–567.

Zblewska A., Notoryczny kłamca, czyli 6 powodów, dla których ludzie kłamią, http://psychologiazycia.com (dostęp: 10.07.2023).

Zduniak A., Smoliński J., Zjednywanie sobie ludzi w procesie komunikowania społecznego, „Wojsko i Wychowanie” 2000, 2, s. 68–72.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Wojtkowiak, M. (2023). Mediacja i negocjacja NIE-doskonała. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 329–344. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.20

Numer

Dział

Psychologia wobec współczesnych problemów edukacyjnych i wychowawczych