Kompetencje Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa Państwa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2021.4.12

Słowa kluczowe:

Konstytucja RP, Prezydent RP, kompetencje, siły zbrojne, bezpieczeństwo państwa

Abstrakt

W artykule autorzy dokonują analizy przepisów konstytucyjnych oraz regulacji zawartych w ustawach szczegółowych związanych z kompetencjami prezydenta w zakresie bezpieczeństwa państwa. Celem artykułu jest wskazanie jaki realny wpływ na polskie wojsko oraz bezpieczeństwo państwa ma Prezydent RP, który w czasie pokoju pełni swoje obowiązki w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi za pośrednictwem szefa resortu obrony narodowej.

Downloads

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Wicherek, D., & Skóra, M. (2021). Kompetencje Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa Państwa. Polityka I Społeczeństwo, 19(4), 159–168. https://doi.org/10.15584/polispol.2021.4.12

Numer

Dział

Artykuły