Polityka zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Wybrane zagadnienia.

Autor

  • Michał Skóra Uniwersytet Rzeszowski
  • Damian Wicherek Uniwersytet Rzeszowski
  • Damian Wicherek Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.21

Słowa kluczowe:

osoba niepełnosprawna, prawa człowieka, polityka zatrudnienia, rynek pracy

Abstrakt

Niepełnosprawność jest ważnym problemem występującym w każdym społeczeństwie. Osoby z niepełnosprawnościami należą do kategorii osób o dużym ryzyku wykluczenia społecznego, w tym również na rynku pracy. W pierwszej części artykułu autorzy wyjaśnili znaczenie pojęcia „osoba niepełnosprawna”. W kolejnych częściach omówione zostały podstawy prawne wolności wyboru pracy w Konstytucji RP oraz regulacjach Międzynarodowej Organizacji Pracy i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponadto zwięźle przybliżono możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym i chronionym rynku pracy. Autorzy zwrócili również uwagę na możliwość wykorzystania nowych form zatrudnienia w kontekście aktywizacji tej grupy społecznej.

 

Downloads

Opublikowane

2023-01-13

Jak cytować

Skóra, M., Wicherek, D., & Wicherek, D. (2023). Polityka zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Wybrane zagadnienia. Polityka I Społeczeństwo, 20(4), 307–318. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.21

Numer

Dział

Artykuły