Współpraca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z niezależnymi organami nadzorczymi kościołów i związków wyznaniowych w Polsce na przykładzie działalności Kościoła Katolickiego

Autor

  • Justyna Ciechanowska Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2021.4.13

Słowa kluczowe:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Kościelny Inspektor Ochrony Danych, ochrona danych osobowych, niezależność, współpraca

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie współpracy Prezesa Urzędu Ochrony Danych z niezależnym organem  nadzorczym powołanym  przez Kościół katolicki. Biorąc pod uwagę niezależność i autonomię Kościoła katolickiego przewidzianą m.in. w Konstytucji RP oraz Konkordacie między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 roku, autor ma na celu wskazanie podstawy, zakresu  oraz zasad współpracy między ww. organami.  Postara się również przedstawić jakie korzyści przyniesie taka współpraca nie tylko organom, ale jaki może mieć wpływ na podniesienie poziomu  ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Downloads

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Ciechanowska, J. (2021). Współpraca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z niezależnymi organami nadzorczymi kościołów i związków wyznaniowych w Polsce na przykładzie działalności Kościoła Katolickiego. Polityka I Społeczeństwo, 19(4), 169–179. https://doi.org/10.15584/polispol.2021.4.13

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora