Prawnoustrojowa instytucjonalizacja opozycji politycznej - analiza porównawcza

Autor

  • Krzysztof Matuszek Brak

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.8

Słowa kluczowe:

opozycja, opozycja polityczna, instytucjonalizacja

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu było przeanalizowanie stanu prawnej (bezpośredniej) instytucjonalizacji opozycji politycznej we współczesnych państwach, a także wyszczególnienie i uporządkowanie rozwiązań, jakie stosowane są w tym procesie. W opracowaniu postawiono hipotezę, że obecny stan wiedzy na ten temat jest nieaktualny, a prawna instytucjonalizacja, w tym jej konstytucjonalizacja, staje się zjawiskiem coraz powszechniejszym. W celu rozwiązania problemu badawczego i zweryfikowania hipotezy w trakcie badań skorzystano z metody analizy treści i metody porównawczej. Bazę źródłową stanowiły akty normatywne, monografie i opracowania zbiorowe oraz artykuły naukowe. Wynik analizy pokazał, że bezpośrednia instytucjonalizacja opozycji politycznej jest zjawiskiem coraz częstszym, obejmującym również państwa o bogatych tradycjach demokratycznych.

Downloads

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Matuszek, K. (2022). Prawnoustrojowa instytucjonalizacja opozycji politycznej - analiza porównawcza. Polityka I Społeczeństwo, 20(2), 122–141. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.8

Numer

Dział

Artykuły