Subiektywna deprywacja jako determinanta działań Prawa i Sprawiedliwości. Przypadek programu Polski Ład

Autor

  • Arkadiusz Lewandowski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.1.8

Słowa kluczowe:

względna deprywacja, populizm, Prawo i Sprawiedliwość, populizm podaży, populizm popytu

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie znaczenia subiektywnej deprywacji w ramach politycznej komunikacji Prawa i Sprawiedliwości. Analiza stanowi studium przypadku i dotyczy programu reform Polski Ład. Artykuł oparty jest na jakościowym podejściu w ramach badań nad populizmem (przedmiot analizy stanowią wypowiedzi liderów PiS). Problem badawczy dotyczy pytania: czy w ramach argumentacji na rzecz Polskiego Ładu obecne są treści, które kwalifikują się do przestrzeni wyznaczone j przez kategorię subiektywnej deprywacji? Z badania wynika, że argumentacja za Polskim Ładem odnosiła się do subiektywnej deprywacji w wymiarze zarówno poprawy poziomu życia w zakresie ekonomicznym, jak również pozycji w społeczeństwie. Liderzy PiS zapowiadali działania na rzecz niwelowania różnic pomiędzy poziomem życia w dużych miastach i peryferiach oraz pomiędzy społeczeństwem polskim a zachodnimi. Kategorią, która stanowiła istotny element argumentacji, była klasa średnia, której poszerzenie i wsparcie zapowiadano.

Downloads

Opublikowane

2022-04-01

Jak cytować

Lewandowski, A. (2022). Subiektywna deprywacja jako determinanta działań Prawa i Sprawiedliwości. Przypadek programu Polski Ład. Polityka I Społeczeństwo, 20(1), 106–121. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.1.8

Numer

Dział

Artykuły