Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w okresie sierpień-grudzień 2021 r. – możliwości prawne i podjęte działania

Autor

  • Paweł Olbrycht Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki/Wydział Nauk o Bezpieczeństwie

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.9

Słowa kluczowe:

Rzeczypospolita Polska, Białoruś, migracje, uchodźcy, bezpieczeństwo

Abstrakt

Celem badań prowadzonych na potrzeby artykułu była ocena działań podjętych przez władze RP w celu zwalczania prób masowej, nieudokumentowanej migracji przez granicę polsko-białoruską w okresie sierpień-grudzień 2021 r. w kontekście wykorzystania zapisów prawa krajowego oraz międzynarodowego, w tym w zakresie udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej. W procesie badawczym wykorzystano metodę analizy źródeł, a w niej technikę analizy treści aktów prawa polskiego oraz międzynarodowego związanych z problematyką migracyjną. Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że działania podejmowane przez organy władzy publicznej RP, w tym wykorzystanie możliwości prawnych, pozwoliły w analizowanym okresie skutecznie przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa wynikającym z nieudokumentowanej migracji przez granicę z Białorusią.

Downloads

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Olbrycht, P. (2022). Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w okresie sierpień-grudzień 2021 r. – możliwości prawne i podjęte działania. Polityka I Społeczeństwo, 20(2), 142–154. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.9

Numer

Dział

Artykuły