Współpraca samorządu terytorialnego z organami administracji rządowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych

Autor

  • Mirosław Czech Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.3

Słowa kluczowe:

decentralizacja władzy, samorząd terytorialny, konflikty, administracja rządowa, inwestycje drogowe

Abstrakt

Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku widoczne różnice instytucjonalne

i prawne między naszym krajem a zachodnią Europą zaczęły się zacierać. Ustanowienie Europejskiej Przestrzeni Administracyjnej, jako ogólnego modelu administracji publicznej zmierzającego do podobnych lub wspólnych rozwiązań administracyjnych, miało wpływ na rozwój administracji publicznej i jej struktur organizacyjnych. W Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich, system władzy lokalnej oparty jest na zasadzie dualizmu, tzn. część zadań lokalnych wykonuje bezpośrednio administracja rządowa podporządkowana właściwym ministrom, zaś pozostałe zadania realizuje samorząd terytorialny reprezentujący interesy konkretnej wspólnoty lokalnej. Celem artykułu jest omówienie zagadnienia wzajemnej współpracy administracji rządowej z przedstawicielami samorządów terytorialnych na przykładzie realizacji inwestycji o znaczeniu międzynarodowym oraz krajowym, jakimi są planowane do wykonania newralgiczne drogowe inwestycje liniowe, które przebiegają przez teren Polski, oraz przedstawienie konfliktów interesów lokalnego społeczeństwa z globalnymi korzyściami państwa, które często są zasadniczo różne i nie zawsze rozumiane we właściwy sposób. Intensywny rozwój infrastruktury transportu drogowego, jaki obecnie odbywa się w Polsce, przy udziale polityki unijnej, ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy mikroregionów zarządzanych przez lokalne samorządy terytorialne, zasadne jest więc podjęcie jednolitych działań rządowych i samorządowych celem wypracowania wspólnego porozumienia zmierzającego w kierunku osiągnięcia sukcesu gospodarczego kraju w ujęciu globalnym.

Downloads

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Czech, M. . (2022). Współpraca samorządu terytorialnego z organami administracji rządowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Polityka I Społeczeństwo, 20(2), 45–59. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.3

Numer

Dział

Artykuły