Wytyczanie granic okręgów wyborczych w wyborach do Izby Reprezentantów USA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.12

Słowa kluczowe:

system polityczny USA, Izba Reprezentantów USA, wybory, delimitacja okręgów wyborczych, gerrymandering

Abstrakt

Zgodnie z przepisami Konstytucji USA, co 10 lat w tym kraju przeprowadzany jest spis ludności. Pozyskane dane, poza spożytkowaniem na rozmaite cele społecznoekonomiczne, mają też znaczenie dla systemu politycznego. Od liczby mieszkańców danego stanu zależna jest bowiem liczba ich przedstawicieli w Izbie Reprezentantów, izbie niższej federalnego Kongresu. Dla zapewnienia adekwatnej reprezentacji stany są zobowiązane do rewizji granic okręgów wyborczych, w których wyłaniani będą deputowani do Izby. Artykuł omawia reguły, którymi kierują się odpowiedzialne za zmianę granic stanowe organy – legislatury i specjalne komisje, skupiając się na zmianach wprowadzonych w dekadzie 2011–2020. Autor wskazuje na widoczny proces defederalizacji regulacji w zakresie tworzenia granic okręgów wyborczych oraz wyłączenie spod jurysdykcji sądów federalnych tzw. politycznego gerrymanderingu jako na dwie najważniejsze modyfikacje w omawianej dekadzie.

Downloads

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Turek, M. (2022). Wytyczanie granic okręgów wyborczych w wyborach do Izby Reprezentantów USA. Polityka I Społeczeństwo, 20(2), 196–210. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.12

Numer

Dział

Artykuły