Znaczenie czynnika kulturowego w polityce bezpieczeństwa państwa

Autor

  • Zofia Sawicka Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.20

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo kulturowe, bezpieczeństwo państwa, tożsamość, kultura

Abstrakt

Artykuł ma na celu ukazanie wpływu kultury na zagadnienia związane z polityką bezpieczeństwa państwa na różnych jej poziomach. Dokonana w artykule analiza zestawia wybrane działania państw na arenie wewnętrznej oraz międzynarodowej w zakresie polityki bezpieczeństwa z teorią wymiarów kultury Geerta Hofstedego oraz teorią Edwarda T. Halla. Jej wynik pokazuje, że aspekt kulturowy odgrywa ogromne znaczenie na każdym z poziomów strategii bezpieczeństwa państwa. Kultura nie tylko definiuje, jakie wartości będą podlegać ochronie, ale ma również wpływ na to, jakimi środkami ten cel zostanie osiągnięty. Wykorzystana w artykule literatura wskazuje na rodzące się zainteresowanie wśród badaczy zagadnień związanych z bezpieczeństwem nowym spojrzeniem na kulturę, tym, jak wpływa na omawiane w pracy zjawiska oraz rolę, jaką kultura może odegrać w budowaniu systemów bezpieczeństwa.

Downloads

Opublikowane

2023-01-13

Jak cytować

Sawicka, Z. (2023). Znaczenie czynnika kulturowego w polityce bezpieczeństwa państwa. Polityka I Społeczeństwo, 20(4), 295–306. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.20

Numer

Dział

Artykuły