Możliwości recepcji emigracyjnych wzorców edukacji wojskowej i wycho-wania obywatelskiego we współczesnych organizacjach proobronnych

Autor

  • Robert Zapart Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.27

Słowa kluczowe:

bezpiecze, emigracja, młodzież, organizacje paramilitarne, wychowanie obywatelskie, polityka

Abstrakt

W artykule podjęto próbę analizy możliwości wdrożenia emigracyjnych wzorców edukacji wojskowej i wychowania obywatelskiego we współcześnie działających organizacjach pozarządowych o proobronnym profilu. W świetle stawianej w nim tezy zbudowanie międzypokoleniowego pomostu, w ramach którego następuje przekazanie tym ostatnim wiedzy i doświadczeń przymusowego wychodźstwa, może, poprzez odwoływanie się do niekomunistycznych wzorców i tradycji II Rzeczpospolitej, zwiększyć w poszukującym nowych bodźców młodym pokoleniu poziom partycypacji publicznej ze szczególnym uwzględnienie jego aktywnego uczestnictwa w systemie narodowego bezpieczeństwa i stanowić ważny fundament dla budowania etosu służby dla Ojczyzny. Powyższy proces mogą wspierać przedstawione przez autora rekomendacje, oparte na dorobku jednego z emigracyjnych kół wojskowych, Brygadowego Koła Młodych „Pogoń”, oraz zbliżonego profilem jego późniejszego krajowego odpowiednika, Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Doświadczenia przymusowego wychodźstwa mogą być również w jakiejś mierze użyteczne dla innych podmiotów realizujących podobne zadania poza granicami własnego kraju.

Downloads

Opublikowane

2023-01-13

Jak cytować

Zapart, R. (2023). Możliwości recepcji emigracyjnych wzorców edukacji wojskowej i wycho-wania obywatelskiego we współczesnych organizacjach proobronnych. Polityka I Społeczeństwo, 20(4), 392–416. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.27

Numer

Dział

Artykuły