Modele procesu decyzyjnego w systemowej analizie decyzyjnej

Autor

  • Bogusław Kotarba Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.10

Słowa kluczowe:

decydowanie polityczne, systemowa analiza decyzyjna, proces decyzyjny, modele procesu decyzyjnego

Abstrakt

Decyzje polityczne są ważnym czynnikiem kształtującym rzeczywistość społeczną. Ponieważ ich konsekwencje dotyczą nie tylko decydentów, ale przede wszystkim jednostek i grup społecznych, będących ich adresatem, badanie ich jest ważne nie tylko w kontekście celów teoretycznych, ale i praktycznych. Jedną z metod badania decydowania politycznego jest analiza decyzyjna. W artykule, który ma charakter przeglądowy, na podstawie literatury przedmiotu scharakteryzowano wybrane modele procesu decyzyjnego w ujęciu systemowym – ważnego etapu podejmowania decyzji. Skoncentrowano się na modelach racjonalnym, inkrementalnym, biurokratycznym (organizacyjnym) oraz aktywności w ramach wspólnoty programowej.

Downloads

Opublikowane

2023-01-13

Jak cytować

Kotarba, B. (2023). Modele procesu decyzyjnego w systemowej analizie decyzyjnej. Polityka I Społeczeństwo, 20(4), 148–159. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.10

Numer

Dział

Artykuły