Spór polityczny między PiS i PO wokół modelu integracji europejskiej

Autor

  • Joanna Sanecka-Tyczyńska

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.19

Słowa kluczowe:

spór polityczny, integracja europejska, Unia Europejska, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska RP, realizm, liberalizm

Abstrakt

Spór o model integracji europejskiej oraz wokół pojawiających się raz po raz propozycji reform i zmian Unii Europejskiej stały się jedną z głównych osi konfliktu w polskiej polityce. Celem artykułu jest analiza poglądów politycznych dwóch głównych podmiotów tego sporu – Prawa i Sprawiedliwości (nurt konserwatywny) oraz Platformy Obywatelskiej RP (nurt liberalny). Przedstawiciele obu nurtów ideowych, mimo znacznych różnic aksjologicznych, opowiadali się za integracją europejską. O ile PiS prezentowało postawę eurorealistyczną, o tyle poglądy polityków PO można określić mianem euroentuzjastycznych. Do ostrych sporów dochodziło wtedy, kiedy trzeba było doprecyzować zakres i zasięg integracji europejskiej oraz model UE, co de facto sprowadzało się do debaty wokół roli i znaczenia państwa narodowego w stosunkach międzynarodowych. W pracy szczególnie eksponowana jest teoretyczna warstwa myśli politycznej, gdyż akceptacja realistycznego lub liberalnego paradygmatu stosunków międzynarodowych przez badane partie była równoznaczna z poparciem dla określonego modelu Unii Europejskiej. Kluczowe wydawało się również zbadanie przydatności oraz wagi takich wartości politycznych, jak państwo i jego suwerenność, tożsamość zbiorowa czy bezpieczeństwo, a także ich związku z pożądaną wizją UE.

Downloads

Opublikowane

2023-01-13

Jak cytować

Sanecka-Tyczyńska, J. (2023). Spór polityczny między PiS i PO wokół modelu integracji europejskiej. Polityka I Społeczeństwo, 20(4), 277–294. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.4.19

Numer

Dział

Artykuły