Rosyjska agresja na Ukrainę w 2022 roku z perspektywy relewantnych partii proniepodległościowych w Katalonii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2023.4.10

Słowa kluczowe:

ruch niepodległościowy w Katalonii, partie independentystyczne, wojna w Ukrainie, Rosja

Abstrakt

W artykule poddano analizie stosunek partii niepodległościowych w Katalonii do inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r., wykorzystując przy tym analizę treści i metodę porównawczą. Zweryfikowano hipotezę mówiącą, że: ugrupowania niepodległościowe obecne w katalońskim parlamencie od 2021 r. będą dążyć do wypracowania wspólnego stanowiska wobec konfliktu zbrojnego w Europie Wschodniej. Analiza i synteza  źródeł prowadzi do wniosku, że badane partie polityczne osiągnęły jedynie częściowe porozumienie w formułowaniu wspólnego podejścia w tej sprawie, co skutkuje pewnymi reperkusjami. Wartością dodaną artykułu jest podjęcie próby obiektywnej oceny obecnego stanu i spójności grup politycznych w ramach ruchu niepodległościowego w Katalonii, w kontekście konfliktu na Ukrainie, co stanowi podstawę dla przyszłych badań nad rozwojem i spójnością regionalnej niepodległości.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Husar-Poliszuk, W. (2023). Rosyjska agresja na Ukrainę w 2022 roku z perspektywy relewantnych partii proniepodległościowych w Katalonii. Polityka I Społeczeństwo, 21(4), 146–158. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.4.10

Numer

Dział

Artykuły