Prawa człowieka w wybranych programach współpracy transgranicznej po agresji rosyjskiej na Ukrainę

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/polispol.2023.4.23

Słowa kluczowe:

współpraca transgraniczna, Interreg, Polska, Słowacja, Ukraina

Abstrakt

Dzięki przedsięwzięciom finansowanym z unijnych programów współpracy transgranicznej wspierane są m.in. procesy rozwojowe w regionach położonych wzdłuż zewnętrznych i wewnętrznych granic Unii Europejskiej (UE). Celem opracowania jest analiza regulacji praw człowieka, wagi im przypisywanej oraz kierunków wsparcia w dwóch programach współpracy transgranicznej, tj. Polska-Słowacja oraz Polska-Ukraina w perspektywie finansowej 2021-2027, po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Analiza aktów prawnych, dokumentów programowych, wytycznych dla wnioskodawców i beneficjentów wykazała, iż z całą pewnością ochrona praw człowieka zajmuje ważne miejsce. Państwa uczestniczące w realizacji programów są zobowiązane do brania pod uwagę i propagowania praw człowieka w całym procesie przygotowywania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji programów.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Pieniążek, A. (2023). Prawa człowieka w wybranych programach współpracy transgranicznej po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Polityka I Społeczeństwo, 21(4), 350–360. https://doi.org/10.15584/polispol.2023.4.23

Numer

Dział

Artykuły