Rzecz o metaforze kulinarnej w relacjach meczów siatkar- skich – szkic problemu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.7

Słowa kluczowe:

lingwistyczna analiza dyskursu, kognitywizm, metafora kulinarna

Abstrakt

Przedmiotem zainteresowań badawczych w niniejszym tekście uczyniono metafory kulinarne, które wpisane zostały w komentarze ekspertów i dziennikarzy w trakcie relacji meczów siatkarskiej Plus Ligi na antenie stacji Polsat Sport. Analizę formalną wybranych struktur, którą uzupełniono krótką charakterystyką dyskursu sport–media oraz nakreśleniem specyfiki relacji obrazu i słowa w wybranych transmisjach, przeprowadzono w nurcie badań kognitywnych z zastosowaniem teorii poznania proponowanej przez George’a Lakoffa i Marka Johnsona. Wykorzystano też szerszą perspektywę ujęcia problemu – zakotwiczoną w semiotyce analizę dyskursu. W rezultacie wyodrębniono funkcje, jakie pełni analizowany typ językowej kreacji i interpretacji w komentarzu sportowym, akcentując, że są zarówno pochodnymi celów nadawcy medialnego, jak i uwarunkowaniem konwencji w obrębie analizowanego gatunku medialnego.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Kochmańska, W. (2023). Rzecz o metaforze kulinarnej w relacjach meczów siatkar- skich – szkic problemu. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 98–111. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.7

Numer

Dział

ROZPRAWY I ARTYKUŁY