O czasopiśmie

Rada Naukowa
Zbigniew Andres (Uniwersytet Rzeszowski)
Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański)
Kazimierz Braun (University at Buffalo, USA)
Tadeusz Bujnicki (Uniwersytet Warszawski)
Andrzej Busza (University of British Columbia, Kanada)
Walentyna Charchun (Nizhynskyj Derzhavnyj Universitet imeni Mykoly Gogolya, Ukraina)
Anna Frajlich-Zajac (Columbia University in the City of New York, USA)
Alfred Gall (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Niemcy)
Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Czesław Kłak (Uniwersytet Rzeszowski)
Teresa Kostkiewiczowa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Wojciech Ligęza (Uniwersytet Jagielloński)
Arent van Nieukerken (Universiteit van Amsterdam, Holandia)
Jerzy Ossowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Regina Przybycień (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brazylia)
Rostysław Radyszewski (Kievskij Nacional'nyj Universitet imeni Tarasa Ševčenko, Ukraina)
Jerzy Święch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Wykazu czasopism naukowych MEiN: 40 pkt.

Bazy indeksacyjne:
– ERIH Plus
– Index Copernicus (ICV 2022: 94.11)
– BazHum
– PBN
– CEJHS

ISSN: 2299-8365
eISSN: 2719-8561

Adres redakcji
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Aleja Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
Polska
tel.: +48 17 872 12 30
fax.: +48 17 872 12 91
e-mail tematyikonteksty@ur.edu.pl

Media społecznościowe
FB: https://www.facebook.com/tematyikonteksty

Wydawca
Uniwersytet Rzeszowski
Aleja Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
Polska
tel. +48 17 872 10 00
tel/fax: +48 17 872 12 65
e-mail: info@ur.edu.pl

Jednostka organizacyjna:
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. S. Pigonia 6
35-310 Rzeszów
Polska 
tel.: +48 17 872 14 37
fax.: +48 17 872 14 26
e-mail wydaw@univ.rzeszow.pl