Lista recenzentów

Redakcja "Tematów i Kontekstów" powołuje recenzentów do każdego numeru czasopisma.

Recenzenci poszczególnych numerów:

“Tematy i Konteksty” 2020, Special Issue in English, No. 1:
Dr Marion Dalvai (University of St Andrews, Wielka Brytania)
Dr Robin MacKenzie (University of St. Andrews, Wielka Brytania)
Dr Mary Stewart (Robinson College, Cambridge University, Wielka Brytania)
Prof. dr John Thieme, Univeristy of East Anglia (Wielka Brytania)

„Tematy i Konteksty” 2020, nr 10 (15):
Dr hab. Magdalena Bąk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Doc. dr hab. Maria Bracka (Kievskij Nacional’nyj Universitet imeni Tarasa Ševčenko, Ukraina)
Dr hab. Raul Bruni (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Prof. dr Andrea di Carlo (Università degli Studi di Napoli „L’Orientale” w Neapolu, Włochy)
Dr hab. Małgorzata Dubrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Prof. dr hab. Rolf Fieguth (Universität Freiburg, Szwajcaria)
Dr hab. Ewa Górecka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Dr hab. prof. UO Jacek Gutorow (Uniwersytet Opolski)
Prof. dr hab. Paweł Jędrzejko (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. dr Peter Kàša (Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja)
Dr hab. Edyta Lorek-Jezińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)
Dr Robin MacKenzie (University of St. Andrews, Szkocja)
Dr hab. Agnieszka Nęcka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. dr hab. Joanna Pyszny (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Dr hab. Beata Tarnowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Prof. dr John Thieme, Univeristy of East England, University of London (Wielka Brytania)
Dr hab. Katarzyna Więckowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

„Tematy i Konteksty” 2019, nr 9 (14)
Dr hab. prof. UŚ Magdalena Bąk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dr hab. prof. UAM Jerzy Borowczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Doc. dr hab. Mariya Bracka (Kievskij Nacional'nyj Universitet imeni Tarasa Ševčenko, Ukraina)
Dr hab. prof. KUL Małgorzata Dubrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Prof. dr hab. Elżbieta Dutka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. dr hab. Rolf Fieguth (Universität Freiburg, Szwajcaria)
Dr hab. prof. UKW Ewa Górecka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Dr hab. prof. UwB Anna Janicka (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. dr Peter Káša (Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja)
Dr hab. prof. UJK Małgorzata Krzysztofik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dr hab. Marzena Kubisz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dr hab. prof. UAM Agnieszka Kwiatkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr hab. Agnieszka Nęcka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dr hab. prof. IBL PAN Magdalena Piskała (Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie)
Doc. dr hab. Lech Aleksy Suchomłynow (Berdiański Uniwersytet Managementu i Biznesu, Ukraina)
Prof. dr John Thieme (University of East Anglia, Wielka Brytania)

„Tematy i Konteksty” 2018, nr 8 (13)
Doc. dr hab. Mariya Bracka (Kievskij Nacional'nyj Universitet imeni Tarasa Ševčenko, Ukraina)
Dr hab. Magdalena Bąk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dr hab. Beata Dorosz (Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa)
Prof. dr hab. Elżbieta Dutka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dr hab. Małgorzata Dubrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Dr hab. Ewa Górecka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Prof. dr hab. Barbara Gutkowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. dr hab. Elżbieta Hurnik (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Prof. dr Peter Káša (Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja)
Prof. dr Dirk Kretzschmar (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Niemcy)
Dr hab. Marzena Kubisz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)
Dr hab. Grzegorz Moroz (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. dr hab. Joanna Pyszny (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Joanna Wójcik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr hab. Józef Wróbel (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Dr hab. Zbigniew Trzaskowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

„Tematy i Konteksty” 2017, no. 7 (12)
Doc. dr hab. Mariya Bracka (Kievskij Nacional'nyj Universitet imeni Tarasa Ševčenko, kraina)
Dr hab. prof. UWr Ewa Grzęda (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. prof. UwB Elżbieta Dąbrowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. dr Peter Káša (Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja)
Prof. dr hab. Jacek Lyszczyna (Uniwersytet Śląski)
Dr hab. Grzegorz Moroz (Uniwersytet w Białymstoku)
Dr hab. Marzena Kubisz (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Robert Piłat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Dr hab. Małgorzata Dubrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Prof. Dr Jürgen Joachimsthaler (Philipps-Uniwersität Marburg, Niemcy)

„Tematy i Konteksty” 2016, nr 6 (11)
prof. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
dr hab. Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Jerzy Fiećko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. prof. UG Radosław Grześkowiak (Uniwersytet Gdański)
dr hab. prof. UWr Paweł Kaczyński (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Peter Káša (Prešovská Univerzita w Prešove, Słowacja)
dr hab. prof. UMK Danuta Kowalewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. prof. UJK Małgorzata Krzysztofik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. prof. UZ Sławomir Kufel (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Stefan Nieznanowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Marek Skwara (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. prof. AP Tadeusz Sucharski (Akademia Pomorska w Słupsku)
dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec (Uniwersytet Łódzki)

„Tematy i Konteksty” 2015, nr 5 (10)
dr hab. prof. UAM Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. prof. UŚ Barbara Gutkowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. prof. UO Jacek Gutorow (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Jacek Lyszczyna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Małgorzata Dubrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr Jürgen Joachimsthaler (Philipps-Universität Marburg, Niemcy)

„Tematy i Konteksty” 2014, nr 4 (9)
prof. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
dr hab. Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Jerzy Fiećko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. prof. UG Radosław Grześkowiak (Uniwersytet Gdański)
dr hab. prof. UWr Paweł Kaczyński (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Danuta Kowalewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. prof. UJK Małgorzata Krzysztofik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. prof. UZ Sławomir Kufel (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Stefan Nieznanowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Marek Skwara (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. prof. AP Tadeusz Sucharski (Akademia Pomorska w Słupsku)

„Tematy i Konteksty” 2013, nr 3 (8)
dr hab. Małgorzata Dubrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. prof. US Irina Fedorczuk (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr Jürgen Joachimsthaler (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Niemcy)
prof. dr hab. Erazm Kuźma (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. Anna Martuszewska (Uniwersytet Gdański)
prof. dr Walentyna Musij (Narodowy Uniwersytet Odeski, Ukraina)
dr hab. prof. UJK Zbigniew Trzaskowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

„Tematy i Konteksty” 2012, nr 2 (7)
prof. dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. prof. UJK Zbigniew Trzaskowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

„Tematy i Konteksty” 2011, nr 1 (6)
prof. dr hab. Jerzy Święch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)