Aktualny numer

Tom 17 Nr 12 (2022): Gatunki – znaki (swoich?) czasów
TIK 2022-17-12

Tematem nowego numeru „Tematów i Kontekstów” w 2022 roku jest genologia. To subdyscyplina poetyki, której istnienie od stu lat łączy się z wieloma znakami zapytania. Posądzana, czasem nie bez racji, o dogmatyzm i sztywny, normatywny charakter, odrzucana, przebudowywana i modernizowana oraz „postmodernizowana” – powinna była przestać istnieć już z końcem poprzedniego stulecia, a jednak wciąż trwa. Jak? – Zawieszona między rekonstrukcją przeszłości i opisem teraźniejszości, między wizją Katalogu Form przy literackim Skryptorium a obserwowaniem, nasłuchiwaniem i opisywaniem na bieżąco tego, co aktualnie tworzone w „tekstowym świecie” i poza nim, gdzie tekst stanowi tylko część multimodalnego projektu. Genologia jest bowiem taka, jaka jest literatura – niby nie ma granic, lecz w każdym okresie inaczej wygląda jej terytorium. I wciąż urzeka wielością przywoływanych oraz wynajdywanych form i konwencji, rozmachem w anektowaniu coraz to nowych obszarów. Daje satysfakcję zarówno literaturoznawczym kolekcjonerom i antykwariuszom, jak i teoretykom rozmaitych opcji, a także poszukiwaczom niestandardowych badawczych „okazji” w postaci tworów jednorazowych, „autorskich” – samoswoich, tętniących nowym, nieznanym życiem. Skoro trwa literatura, to i refleksja nad jej genologicznym bądź „agenologicznym” sposobem bycia, tj. nad organizowaniem strumienia doświadczeń i refleksji, słów i obrazów w większe, mniej lub bardziej skończone całości. 

Opublikowane: 2022-12-30

Pełny numer

Temat numeru

Wyświetl wszystkie wydania

"Tematy i Konteksty" to czasopismo naukowe z zakresu nauk humanistycznych (dyscyplina: literaturoznawstwo). Podejmujemy w nim najważniejsze tematy wiedzy o literaturze oraz uczestniczymy w kluczowych debatach współczesnej humanistyki. W centrum zainteresowania stawiamy dzieło literackie: jego topikę oraz poetykę, jego uwikłanie w różnorodne konteksty kulturowe oraz wielorakie zależności instytucjonalne. Badamy te zagadnienia przy użyciu różnorodnych metodologii i ukazujemy je przez pryzmat odmiennych wrażliwości. Proponowana przez nas formuła obejmuje zarówno historię, jak i teorię (a raczej teorie) oraz antropologię literatury, jednym słowem - szeroko pojęte literaturoznawstwo. Pragniemy też na bieżąco śledzić naukowe nowości wydawnicze oraz dokumentować ważne inicjatywy polonistyczne w kraju i za granicą. Zapraszamy do współpracy literaturoznawców, przedstawicieli innych dziedzin humanistyki oraz pisarzy i krytyków literackich. Autorki/Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów złożenia i/lub publikacji artykułów w czasopiśmie.