Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny
Wojciech Maryjka (sekretarz redakcji) 
Jolanta Pasterska (zastępczyni redaktora naczelnego)
Elżbieta Rokosz
Marek Stanisz (redaktor naczelny)
Grzegorz Trościński
Stanisław Uliasz
Michał Żmuda