Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

  • Wojciech Maryjka (sekretarz redakcji) 

               0000-0001-5324-041X

  • Jolanta Pasterska (zastępczyni redaktora naczelnego)

              0000-0003-0359-0264   

  • Elżbieta Rokosz

              0000-0002-7311-6165   

  • Marek Stanisz (redaktor naczelny)  

              0000-0002-1059-2893  

  • Grzegorz Trościński

              0000-0002-8873-3393  

  • Stanisław Uliasz

              0000-0002-1195-3259  

  • Michał Żmuda

              0000-0001-9647-6510