Historia pisma

„Tematy i Konteksty” (ISSN: 2299-8365) to czasopismo o nowym tytule, ale długiej tradycji. Stanowi kontynuację periodyków: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury” (wydawanego w latach 2002-2011; ISSN: 1643-0522) oraz „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie” (wydawanego w latach 1991-2001; ISSN: 0867-0757). Na ich łamach ukazywały się prace historycznoliterackie przedstawicieli rzeszowskiego środowiska polonistycznego.

W 2011 roku, po 20 latach funkcjonowania wymienionych czasopism, zespół redakcyjny podjął decyzję o zmianie tytułu, a także o znacznym rozszerzeniu jego formuły tematycznej.

Poszczególne numery „Tematów i Kontekstów” mają charakter monograficzny. Dotychczas wydaliśmy tomy poświęcone następującym zagadnieniom: Wielka emigracja – Druga emigracja niepodległościowa – (E)migracja końca XX wieku (2011), Z archiwum polonisty (2012), Dzisiaj i jutro poetyki (2013), Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Tematy – konwencje – tradycja (2014), Proza nowa i najnowsza (2015), Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm (2016), Pogranicza jako przestrzenie… konfliktów: zło konieczne? (2017), Literatura polska 1918-2018. Narracje, dyskursy, dzieła (2018), Literatura w kręgu unijnych zbliżeń. W 450. Rocznicę Unii Lubelskiej (2019), Recepcja i przekład literatury polskiej (2020), numer specjalny Special Issue in English: A Selection of the Decade (2020), Literatura wobec kryzysu epiedemii (2021) oraz Gatunki – znaki (swoich?) czasów (2022).