Informacja o dofinansowaniu czasopisma

2024-03-11

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Rozwój Czasopism Naukowych „Tematy i Konteksty”

DOFINANSOWANIE 44 600 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 44 600 zł

DATA PODPISANIA UMOWY grudzień 2022 r.

Potwierdzenie dofinansowania