O czasopiśmie

„Tematy i Konteksty” to czasopismo naukowe z zakresu nauk humanistycznych (dyscyplina: literaturoznawstwo), wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz on-line.

ISSN: 2299-8365, ISSN online (eISSN): 2719-8561

„Tematy i Konteksty” zostały wpisane do Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW (20 pkt).

„Tematy i Konteksty” są indeksowane w bazach:
– BazHum
– PBN
– Index Copernicus (ICV 2019: 82.71)
– ERIH PLUS
– CEJHS
– EBSCO

Zgłaszanie artykułów odbywa się za pośrednictwem strony Open Journal System (OJS) czasopisma: https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty

Publikujemy artykuły z wszystkich dziedzin literaturoznawstwa. Każdy numer poświęcony jest konkretnemu problemowi; publikujemy również artykuły i recenzje niezwiązane z wiodącą tematyką numeru. Procedowanie manuskryptów jest bezpłatne. Przewidywany czas procedowania manuskryptów: 12 miesięcy. Artykuły publikowane są na licencji CC-BY NC ND.

W przygotowaniu: 
„Tematy i Konteksty” 2021, nr 11 (16): Literatura wobec kryzysu epidemii, red. Anna Jamrozek-Sowa, Grzegorz Trościński, Wojciech Maryjka.

Zapraszamy do współpracy!

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2021 r.

Aktualny numer

TIK 2020-1-spec

A Selection of the Decade jest specjalnym numerem anglojęzycznym czasopisma literaturoznawczego Tematy i Konteksty, które ukazuje się w Polsce od roku 2011. Opublikowano tutaj 30 rozpraw, które dokumentują prowadzone w polskim literaturoznawstwie badania i zostały ogłoszone w języku polskim w dotychczasowych numerach rocznika. Numer adresowany jest do anglojęzycznego odbiorcy.  

Redaktorzy numeru: Jolanta Pasterska, Elżbieta Rokosz, Marek Stanisz

Tłumacze: Łukasz Barciński (Uniwersytet Rzeszowski), Piotr Cymbalista (Uniwersytet Rzeszowski), Agnieszka Grząsko (Uniwersytet Rzeszowski), Karolina Puchała-Ladzińska (Uniwersytet Rzeszowski), Elżbieta Rokosz (Uniwersytet Rzeszowski), Edyta Wiecławska (Uniwersytet Rzeszowski)

ISSN: 2299-8365, Number of Pages: 554, Format: B5

Numer wydano w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” 2019–2020 (Umowa nr 376/WCN/2019/1).

Opublikowane: 2021-02-23
Wyświetl wszystkie numery

"Tematy i Konteksty" to czasopismo naukowe z zakresu nauk humanistycznych (dyscyplina: literaturoznawstwo). Podejmujemy w nim najważniejsze tematy wiedzy o literaturze oraz uczestniczymy w kluczowych debatach współczesnej humanistyki. W centrum zainteresowania stawiamy dzieło literackie: jego topikę oraz poetykę, jego uwikłanie w różnorodne konteksty kulturowe oraz wielorakie zależności instytucjonalne. Badamy te zagadnienia przy użyciu różnorodnych metodologii i ukazujemy je przez pryzmat odmiennych wrażliwości. Proponowana przez nas formuła obejmuje zarówno historię, jak i teorię (a raczej teorie) oraz antropologię literatury, jednym słowem - szeroko pojęte literaturoznawstwo. Pragniemy też na bieżąco śledzić naukowe nowości wydawnicze oraz dokumentować ważne inicjatywy polonistyczne w kraju i za granicą. Zapraszamy do współpracy literaturoznawców, przedstawicieli innych dziedzin humanistyki oraz pisarzy i krytyków literackich.