Morowe powietrze w perspektywie uniwersalnej: Kronika, to jest historyja świata (1564) Marcina Bielskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2021.5

Słowa kluczowe:

epidemia, renesans, historiografia, Marcin Bielski, kronika uniwersalna

Abstrakt

Artykuł dotyczy informacji o epidemiach zawartych w Kronice, to jest historyi świata (1564) Marcina Bielskiego. Rozważono następujące zagadnienia: zasięgi epidemii, ich przyczyny, metodę terapii, metafory infekcji, narracyjne formy powiadomień i ich modalności.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-14

Jak cytować

Śnieżko, D. (2021). Morowe powietrze w perspektywie uniwersalnej: Kronika, to jest historyja świata (1564) Marcina Bielskiego. Tematy I Konteksty, 16(11), 74–84. https://doi.org/10.15584/tik.2021.5