Czytając Znanieckiego i Carnapa

Studenckie lata Stefana Żółkiewskiego

Autor

  • Piotr Sidorowicz Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2022.23

Słowa kluczowe:

Stefan Żółkiewski, polskie literaturoznawstwo teoretyczne, literaturoznawstwo w XX wieku, Warszawskie Koło Polonistów

Abstrakt

Artykuł jest próbą opisania pierwszych lat działalności naukowej Stefana Żółkiewskiego. Autor zaczyna od analizy obowiązków przyszłego badacza, szukajac jego pierwszych mistrzów. Analizuej również tezy zawarte w pracy magisterkiej Żókiewskiego aby zakończyc na opisie jego aktywności w Warszawskim Kole Polonistów. Autor arykułu próbuje wskazać na genezę cech Żółkiewskiego, które będą też charakterystyczne dla jego poźniejszej postawy: lewicowego światopogladu, zdolności organizacyjne, socjologicznego myślenia o literaturze i troski o stan humanistyki. 

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30 — zaktualizowane 2022-12-30

Jak cytować

Sidorowicz, P. (2022). Czytając Znanieckiego i Carnapa : Studenckie lata Stefana Żółkiewskiego. Tematy I Konteksty, 17(12), 349–362. https://doi.org/10.15584/tik.2022.23