The Science of Polish Verse (?). Rzecz o teorii notacji poetyckiej Sidneya Laniera w kontekście współczesnych kulturowych teorii literatury

Autor

  • Martyna Ujma Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2021.31

Słowa kluczowe:

Lanier, notacja poetycka, rytm, literaturoznawstwo, teoria literatury, amerykański romantyzm

Abstrakt

W artykule zaprezentowano koncepcję teoretycznoliteracką wypracowaną przez Sidneya Laniera w drugiej połowie XIX wieku w Ameryce. Przedstawiono założenia teorii notacji poetyckiej, rytmu pierwotnego i wtórnego oraz powiązania literatury z krajobrazem społecznym, czyli zagadnienia opisane przez Amerykanina w pismach The Science of English Verse oraz The English Novel. Rozważania zostały objęte ramą refleksji nad sposobem kształtowania współczesnego literaturoznawstwa kulturowego.

Downloads

Opublikowane

2021-12-14

Jak cytować

Ujma, M. (2021). The Science of Polish Verse (?). Rzecz o teorii notacji poetyckiej Sidneya Laniera w kontekście współczesnych kulturowych teorii literatury. Tematy I Konteksty, 16(11), 486–503. https://doi.org/10.15584/tik.2021.31