Wybór listów Ewy Felińskiej z lat 1840–1855

Autor

  • Małgorzata Cwenk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słowa kluczowe:

Felińska Ewa, epistolografia - XIX w., romantyzm, edytorstwo

Abstrakt

Artykuł pt. Wybór listów Ewy Felińskiej z lat 1840-1855 ogłasza i przypomina dzieje nieco zapomnianego zbioru korespondencji romantycznej pisarki i zesłanki. Wybór obejmuje dwa obszary życia i działalności Felińskiej. Losy zesłańcze, dokumentowane są niepublikowanymi listami do dzieci i różnych adresatów, zaś perypetie wydawnicze – wymienianymi z Adamem Zawadzkim. Codzienność zesłania w prezentowanej korespondencji pojawia się nader rzadko i na wyraźną prośbę adresata. Nie ma tu zesłańczej martyrologii. Jest natomiast fascynacja odmiennością kulturową. W listach do dzieci, uwaga skupia się na problemach, którymi dzieliły się w przesyłkach kierowanych do matki. Z bloku do różnych adresatów wyróżniają się listy: do Julii z Raciborowskich-Starorypińskiej (jako spisana, po powrocie z zesłania, relacja z wydarzeń mających miejsce po procesie konarszczyków) i kierowane do Adama Zawadzkiego (będące zapisem redakcyjnych prac nad dziełami wspomnieniowymi – Wspomnieniami z podróży do Syberii i Pamiętnikami z życia).

 

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-28

Jak cytować

Cwenk, M. . (2021). Wybór listów Ewy Felińskiej z lat 1840–1855. Tematy I Konteksty, 7(2), 91–106. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty/article/view/2018