Korespondencja między Józefem Wittlinem i Romanem Brandstaetterem

Autor

  • Ryszard Zajączkowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słowa kluczowe:

Brandstaetter Roman, Wittlin Józef, epistolografia - XX w., edytorstwo

Abstrakt

Zachowana korespondencja między Józefem Wittlinem i Romanem Brandstaetterem obejmująca 27 listów i pocztówek datowanych od końca lat pięćdziesiątych XX w., to świadectwo ich znajomości od połowy lat dwudziestych, a także epoki, w której żyli. W listach tych dominują trzy tematy: wygnanie, Asyż i literatura. Wittlin przebywał z w Nowym Jorku jako emigrant polityczny, bez szans na powrót do kraju, zaś w przypadku Brandstaettera wygnanie oznaczało marginalizację w środowisku pisarzy i różnorodne szykany ze strony władz. Autor Soli ziemi zainspirował zainteresowanie Brandstaettera św. Franciszkiem, co następnie znalazło obfity przejaw w twórczości młodszego pisarza. W ich korespondencji często wraca Asyż jako duchowa enklawa wobec chaosu świata, przestrzeń odrodzenia moralnego i szczęścia. Obaj pisarze także dobrze znali i cenili swoją twórczość. Brandstaetter uważał Wittlina za swego literackiego mistrza, a także powiernika w trudnych doświadczeniach i arbitra w sprawach moralnych. Z kolei Wittlin chętnie czytał utwory Brandstaettera oraz pochlebnie o nich mówił, gdyż odnajdywał  w nich coś z własnego ducha i upodobań estetycznych

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-30

Jak cytować

Zajączkowski, R. (2021). Korespondencja między Józefem Wittlinem i Romanem Brandstaetterem . Tematy I Konteksty, 7(2), 151–1`73. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty/article/view/2024