Refleksje Karola Olgierda Borchardta o zawodzie nauczyciela (listy pisarza do „Zosi”)

Autor

  • Joanna Rusin Uniwersytet Rzeszowski

Słowa kluczowe:

Borchardt Karol Olgierd, Rusin Joanna, epistolografia - XX wieku, edytorstwo, nauczyciel

Abstrakt

Karol Olgierd Borchard (1905-1986) był kapitanem żeglugi wielkiej, pisarzem i nauczycielem. Pracę nauczyciela rozpoczął w czasie II wojny światowej w Anglii, gdzie uczył i dyrektorował w Gimnazjum i Liceum Morskim w Landywood. W latach 1953-1978 wykładał (głównie astronawigację) w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Był nauczycielem nietuzinkowym, a nawet charyzmatycznym. Nie stosował kar, bardzo rzadko stawiał oceny niedostateczne, uczniów traktował zawsze podmiotowo, w sposób „ojcowsko-żartobliwy”. Szkic zawiera niepublikowane dotąd listy Borchardta, w których pisarz wypowiadał swoje refleksje o najtrudniejszym, według siebie, zawodzie – zawodzie nauczyciela.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-30

Jak cytować

Rusin, J. . (2021). Refleksje Karola Olgierda Borchardta o zawodzie nauczyciela (listy pisarza do „Zosi”). Tematy I Konteksty, 7(2), 199–208. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty/article/view/2026