Literatura z pogranicza, czyli o niezwykłości wczesnego romantyzmu

Autor

  • Agnieszka Kajmowiocz Uniwersytet Rzeszowski

Słowa kluczowe:

Stankiewicz-Kopeć Monika, romantyzm, klasycyzm, przełom romantyczny

Abstrakt

Recenzja: Monika Stankiewicz-Kopeć, Pomiędzy klasycznością a romantycznością. Młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze lat 1817-1828­, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, ss. 320.

Monika Stankiewicz-Kopeć podjęła w swojej książce problematykę przełomu romantycznego, ujętą z perspektywy twórców minorum gentium. Recenzja monografii zawiera analizę zawartych w książce tez oraz sposobu ich dowodzenia. W pierwszej części zostały omówione główne myśli przedstawione przez badaczkę: podkreślenie wieloprądowości przełomu romantycznego, analiza kształtowania świadomości literackiej w poszczególnych środowiskach, propozycja periodyzacji. W dalszej kolejności zostały szczegółowo zaprezentowane i ocenione treści poruszane w poszczególnych rozdziałach, podkreślone też zostało oryginalne ujęcie zagadnień związanych z przełomem romantycznym w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-30

Jak cytować

Kajmowiocz, A. (2021). Literatura z pogranicza, czyli o niezwykłości wczesnego romantyzmu. Tematy I Konteksty, 7(2), 411–424. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty/article/view/2037