Wyspa doktora Moreau Herberta George’a Wellsa – rewizja tropów mitologicznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2022.22

Słowa kluczowe:

Herbert George Wells, Wyspa doktora Moreau, Dedal, Dionizos, mitopeiczność

Abstrakt

Artykuł jest reinterpretacją obecności tropów mitologicznych w Wyspie doktora Moreau H. G. Wellsa. Autor rozpoczyna od przedstawienia spostrzeżeń o dotychczasowych interpretacjach powieści Wellsa. Po zaprezentowaniu kontekstów, w jakich zazwyczaj odczytuje się tę powieść, uwaga skierowana zostaje na omówienie stanowisk badaczy (m.in. Bergonziego, Bowena oraz Haynes), którzy poszukują związków pomiędzy interesującym autora artykułu utworem a mitami. Wśród przywoływanych stanowisk znajdziemy odniesienie m.in. do Kirke, Komosa i Prometeusza. Autor, posiłkując się metodami badawczymi Johna White’a oraz Marie Miguet-Ollagnier – wskazuje miejsca, w których najczęściej występują odniesienia do mitu o Dedalu i Dionizosie. Tym samym poszerza dotychczasowy stan badań o nowe wątki mitologiczne. W konkluzjach autor artykułu zwraca uwagę na potrzebę odczytania utworu Wellsa w kontekście funkcjonowania zauważonych przez niego odniesień mitologicznych w świecie przedstawionym powieści.

 

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30 — zaktualizowane 2022-12-30

Jak cytować

Ligeza, A. (2022). Wyspa doktora Moreau Herberta George’a Wellsa – rewizja tropów mitologicznych. Tematy I Konteksty, 17(12), 330–348. https://doi.org/10.15584/tik.2022.22