„My także jesteśmy narodem”. Problem imigracji i osiedlenia w eseistyce młodego postmigracyjnego pokolenia w Niemczech

Autor

  • Anna Rutka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2019.28

Słowa kluczowe:

teksty eseistyczne, młode pokolenie postmigracyjne w Niemczech, emigracja, integracja

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę trzech eseistycznych prac przedstawicielek młodego pokolenia postimigrantów: Leny Gorelik, Jagody Marinić i Maxi Obexer. Istotne powinowactwo tych tekstów polega na międzykulturowej i autorefleksyjnej perspektywie autorek, które rozważają kwestie związane z tradycyjnymi klasyfikacjami i pojęciami różnorodności kulturowej. W esejach tych w centrum uwagi znajdują się kwestie języka, określania i akceptacji w kontekście obecnych ruchów migracyjnych. Dla autorek wyrosłych w świecie interkulturowości bardzo ważne jest opisanie i refleksja nad kontyngentyzmem dyskursów esencjalistycznych, a także kwestionowanie i aktualizacja odziedziczonej terminologii obecnego dyskursu integracyjnego.

Downloads

Opublikowane

2019-12-16

Jak cytować

Rutka, A. (2019). „My także jesteśmy narodem”. Problem imigracji i osiedlenia w eseistyce młodego postmigracyjnego pokolenia w Niemczech . Tematy I Konteksty, 14(9), 444–457. https://doi.org/10.15584/tik.2019.28