Brex and the City. Kulturowe odwołania do brytyjskiegoreferendum w sprawie wyjścia z UE w prasie brytyjskiej, polskiej i niemieckiej

Autor

  • Dorota Miller Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2019.30

Słowa kluczowe:

odniesienia kulturowe, intertekstualność, Brexit, mass media

Abstrakt

Idee wytwarzane przez społeczeństwo można prześledzić w poszczególnych tekstach lub grupach tekstów, zwłaszcza w tekstach medialnych powszechnie uznawanych za „[...] momenty, w których większe struktury społeczne i polityczne w kulturze są poddane analizie” (Turner 1996: 88). Ten nierozerwalny związek między mediami i kulturą we współczesnych społeczeństwach znajduje odzwierciedlenie na interdyscyplinarnym polu badań, znanym jako studium kultury medialnej (por. Kellner 1995), Medienkulturwissenschaft (por. Schmidt 2003) czy kulturoznawcze medioznawstwo (Gwóźdź 2008). Następnie na pierwszy plan wysuwają się przykłady wewnątrzkulturowej i międzykulturowej intertekstualności w brytyjskich, niemieckich i polskich artykułach prasowych związanych z Brexitem.

Downloads

Opublikowane

2019-12-16

Jak cytować

Miller, D. (2019). Brex and the City. Kulturowe odwołania do brytyjskiegoreferendum w sprawie wyjścia z UE w prasie brytyjskiej, polskiej i niemieckiej. Tematy I Konteksty, 14(9), 472–489. https://doi.org/10.15584/tik.2019.30