W kręgu historiografii czasów saskich

Autor

  • Krzysztof Prabucki Adam Mickiewicz University in Poznań

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2022.27

Słowa kluczowe:

sarmatyzm, Szymon Majchrowicz, jezuici, historiozofia

Abstrakt

W niniejszej recenzji została omówiona książka Piotra Sebastiana Ślusarczyka pt. Horyzonty erudycji. Studium o „Trwałości szczęśliwej królestw” Szymona Majchrowicza. Wartość poznawcza tej publikacji jawi się w jej nieprzeciętnym podejściu do materii historiograficznej, niezwykle często marginalizowanej przez badaczy zajmujących się późnobarokowym dziedzictwem literackim. Recenzja koncentruje się na ukazaniu erudycyjnego charakteru monografii Ślusarczyka, przede wszystkim badaniu antecedencji idei eksplikowanych w dziele jezuity, a także podejmuje polemikę z autorem w kwestii „sarmackości” traktatu Szymona Majchrowicza.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30 — zaktualizowane 2022-12-30

Jak cytować

Prabucki, K. (2022). W kręgu historiografii czasów saskich. Tematy I Konteksty, 17(12), 410–416. https://doi.org/10.15584/tik.2022.27