O biograficznych aluzjach do rzeczywistości w poezji. Wprowadzenie teoretycznoliterackie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2022.3

Słowa kluczowe:

teoria literatury, ontologia, biografia, aluzja literacka, strategia liryczna, światy możliwe, fikcja literacka

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do teoretycznych rozważań dotyczących biograficznych aluzji do rzeczywistości obecnych w utworach poetyckich. Autor, podążając za teoriami fikcji literackiej znajdującymi swe źródło w myśli Arystotelesa, wyraża pogląd, że wszelkie naukowe dociekania dotyczące rzeczywistych prototypów kreacji światów przedstawionych muszą opierać się na odrzuceniu monizmu egzystencjalnego oraz uwzględniać istnienie "światów możliwych". Autor proponuje wprowadzić do obiegu literaturoznawczego pojęcie "biograficznej aluzji formułowanej przy użyciu strategii lirycznej". Okazuje się, że można wyróżnić trzy zasadnicze tego typu strategie: strategię świadectwa, wyznania oraz wyzwania.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30 — zaktualizowane 2022-12-30

Jak cytować

Garczarek, K. (2022). O biograficznych aluzjach do rzeczywistości w poezji. Wprowadzenie teoretycznoliterackie . Tematy I Konteksty, 17(12), 43–54. https://doi.org/10.15584/tik.2022.3