Między piosenką poetycką a poezją śpiewaną – twórczość Mirosława Czyżykiewicza w perspektywie genologicznej

Autor

  • Szymon Brucki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2022.9

Słowa kluczowe:

Mirosław Czyżykiewicz, poezja śpiewana, piosenka poetycka

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest próba sklasyfikowania twórczości Mirosława Czyżykiewicza – wybitnego gitarzysty, kompozytora i wokalisty, jednego z najwyżej cenionych wykonawców piosenki poetyckiej i poezji śpiewanej w Polsce – oraz podanie w wątpliwość słuszności istniejącego w dyskursie naukowym podziału na wymienione wyżej gatunki. Jak się bowiem okazuje, autorska twórczość barda wymyka się znanej dotąd typologii, w myśl której obydwie te odmiany piosenki traktowane są jako odrębne zjawiska słowno-muzyczne. Tymczasem ich daleko idące podobieństwo, a właściwie brak dających się jednoznacznie określić różnic, nie pozwalają myśleć o nich jako o całkowicie odmiennych gatunkach.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30 — zaktualizowane 2022-12-30

Jak cytować

Brucki, S. (2022). Między piosenką poetycką a poezją śpiewaną – twórczość Mirosława Czyżykiewicza w perspektywie genologicznej. Tematy I Konteksty, 17(12), 134–145. https://doi.org/10.15584/tik.2022.9