O „podkarpackich” wierszach do braci (w stronę antropologii listu poetyckiego; rekonesans)

Autor

  • Bernadetta Kuczera-Chachulska Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2022.11

Słowa kluczowe:

list dedykacyjny, list poetycki, Przyboś, Norwid, Krasicki, Podkarpacie, brat, osoba, uczucia

Abstrakt

W szkicu podjęte zostają problemy listu poetyckiego, który rozwija się nieco równolegle do listu dedykacyjnego. Podczas egzemplifikacji zagadnienia wykorzystane zostają wiersze Juliana Przybosia, Cypriana Norwida i Ignacego Krasickiego. Okazuje się, że ważne kwestie można zobaczyć w perspektywie wybranych, ale też pogłębionych problemów o charakterze antropologicznym, wypływających z procesu interpretacyjnego. Narzędzi do ich rozumienia dostarczają myśliciele pohusserlowskiej fenomenologii, w tym wypadku Dietrich von Hildebrand.  

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30 — zaktualizowane 2022-12-30

Jak cytować

Kuczera-Chachulska, B. (2022). O „podkarpackich” wierszach do braci (w stronę antropologii listu poetyckiego; rekonesans). Tematy I Konteksty, 17(12), 160–168. https://doi.org/10.15584/tik.2022.11