W poszukiwaniu spójności – o "Prozie Stanisława Czycza w perspektywie poetyki lingwistycznej" Justyny Urban

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/tik.2023.27

Słowa kluczowe:

proza, Stanisław Czycz, poetyka lingwistyczna, narracja, motyw

Abstrakt

Recenzja dotyczy analizy twórczości prozatorskiej Stanisława Czycza przeprowadzonej przez Justynę Urban. Autorka książki pokazuje tę twórczość w nowej perspektywie poetyki lingwistycznej, dzięki czemu dociera do sensów wcześniej nieodkrytych. Przekładając prozę Czycza na tekst spójny, porządkuje ją i ułatwia lekturę pozornie niespójnych dzieł pisarza. Publikacja będąca przedmiotem recenzji jest cenna także ze względu na podjętą w niej analizę struktury narracyjnej oraz stworzony przez autorkę katalog motywów.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Kuffel, J. (2023). W poszukiwaniu spójności – o "Prozie Stanisława Czycza w perspektywie poetyki lingwistycznej" Justyny Urban. Tematy I Konteksty, 18(13), 427–435. https://doi.org/10.15584/tik.2023.27