Insert to the cadastre of real estates of the Slovak Republic (historical aspects and legal effects)

Autor

  • Milan Sudzina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2017.21.10

Słowa kluczowe:

wpisanie prawa, kataster nieruchomości, Republika Słowacka

Abstrakt

Autor w artykule analizuje zagadnienie wpisania praw związanych z nieruchomościami do katastru nieruchomości prowadzonego w Republice Słowackiej. Konieczność wpisania praw do katastru występuje w sytuacji powstania, zmiany lub wygaśnięcia prawa własności nieruchomości na podstawie umowy. W opracowaniu zwrócono uwagę na aspekty historyczne, podstawowe zasady, na których opiera się kataster nieruchomości, oraz skutki prawne wpisania prawa. Celem artykułu jest analiza przepisów prawnych w zakresie katastru nieruchomości i działalności decyzyjnej sądów powszechnych i organów katastralnych. Opracowanie zawiera również propozycje de lege ferenda.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Sudzina, M. (2020). Insert to the cadastre of real estates of the Slovak Republic (historical aspects and legal effects). Acta Iuridica Resoviensia, 21(97), 140–149. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2017.21.10

Numer

Dział

Artykuły