Zabezpečenie dôkazu a dôkazného prostriedku podľa civilného sporového poriadku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2021.3.24

Słowa kluczowe:

zabezpečenie dôkazu, civilné právo procesné, právny poriadok Slovenskej republiky

Abstrakt

Autor v článku nazvanom „Zabezpečenie dôkazov a dôkazných prostriedkov podľa Civilného sporového poriadku” analyzuje problematiku tohto inštitútu v súdnom konaní vo veciach patriacich do právomoci civilného súdu. Cieľom tohto príspevku je podrobne sa zaoberať účelom a predpokladmi, ktoré musia byť splnené pre rozhodnutie súdu o tomto zabezpečovacom prostriedku. V príspevku je osobitná pozornosť venovaná zabezpečeniu dôkazných prostriedkov vo veciach práva duševného vlastníctva.

Opublikowane

2021-09-15

Jak cytować

Sudzina, M. (2021). Zabezpečenie dôkazu a dôkazného prostriedku podľa civilného sporového poriadku. Acta Iuridica Resoviensia, 34(116), 334–343. https://doi.org/10.15584/actaires.2021.3.24

Numer

Dział

Artykuły