Wpis prawa w rejestrze nieruchomości Republiki Słowackiej (wszczęcie procedury wpisu)

Autor

  • Milan Sudzina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.18

Słowa kluczowe:

wpis prawa, rejestrze nieruchomości, Republika Słowacka, wszczęcie procedury wpisu

Abstrakt

W artykule zatytułowanym: „Wpis prawa w rejestrze nieruchomości Republiki Słowackiej (wszczęcie procedury wpisu)” autor analizuje kwestię rejestracji praw do nieruchomości w rejestrze nieruchomości za pośrednictwem depozytariusza, jeżeli prawa nieruchomości mają zostać utworzone, zmienione lub rozwiązane na podstawie umowy. Celem artykułu jest analiza przepisów prawnych związanych z rejestracją praw w rejestrze oraz postępowania przed sądami powszechnymi i organami katastralnymi w Republice Słowackiej. Artykuł zawiera także propozycje de lege ferenda.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Sudzina, M. (2020). Wpis prawa w rejestrze nieruchomości Republiki Słowackiej (wszczęcie procedury wpisu). Acta Iuridica Resoviensia, 23(102), 244–252. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.18

Numer

Dział

Artykuły