Právna Úprava Konkurzného Konania V Slovenskej Republike po zmenách Vykonaných Zákonom Č. 309/2023 Z. z.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2023.4.10

Słowa kluczowe:

konkurzné právo, konkurzné konanie, civilné právo procesné, právny poriadok Slovenskej republiky

Abstrakt

Autor sa v článku zaoberá všeobecným aspektmi konkurzného práva v slovenskej právnej úprave a stručne analyzuje problematiku jednotlivých fáz konkurzného konania, ktoré je upravené zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. Osobitná pozornosť je venovaná priebehu konkurzného konania po zmenách vykonaných zákonom č. 309/2023 Z. z. Hlavné zmeny konkurzného konania súvisia s rozširovaním elektronizácie do oblasti konkurzného práva.

Opublikowane

2023-12-30

Jak cytować

Sudzina, M. (2023). Právna Úprava Konkurzného Konania V Slovenskej Republike po zmenách Vykonaných Zákonom Č. 309/2023 Z. z. Acta Iuridica Resoviensia, 43(125), 128–142. https://doi.org/10.15584/actaires.2023.4.10

Numer

Dział

Artykuły