Vklad do katastra nehnuteľností Slovenskej republiky (rozhodovanie o návrhu na vklad)

Autor

  • Milan Sudzina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2019.25.11

Słowa kluczowe:

wpis do księgi wieczystej, nieruchomość, katastr nieruchomosci, Republika Słowacka

Abstrakt

Autor analizuje kwestię wpisania praw do katastru nieruchomości przez instytucję wpisu, jeżeli prawa do nieruchomości powstały, zostały zmienione lub wygasły na podstawie umowy. W artykule zwrócono uwagę na przebieg postępowania sądowego w tym zakresie. Celem artykułu jest analiza ustawodawstwa dotyczącego katastru nieruchomości oraz orzecznicza sądów powszechnych i organów katastralnych.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Sudzina, M. (2020). Vklad do katastra nehnuteľností Slovenskej republiky (rozhodovanie o návrhu na vklad). Acta Iuridica Resoviensia, 25(106), 130–146. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2019.25.11

Numer

Dział

Artykuły