Wpis do rejestru nieruchomości Republiki Słowackiej (wpis prawa)

Autor

  • Milan Sudzina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.19

Słowa kluczowe:

rejestr nieruchomości, Republika Słowacka, wpisanie prawa, umowa

Abstrakt

Autor w artykule „Wpis do rejestru nieruchomości Republiki Słowackiej (wpis prawa)” analizuje kwestię wpisania praw do rejestru nieruchomości poprzez instytucję wpisania w sytuacji, kiedy prawa do nieruchomości powstały, zostały zmienione lub wygasły na podstawie umowy. Celem niniejszego artykułu jest analiza przepisów prawa materialnego i proceduralnego pozostających w związku z rejestracją nieruchomości w rejestrze gruntów oraz działań w tym zakresie podejmowanych przez sądy powszechne i organy katastralne. Artykuł zawiera również pokrewne propozycje de lege ferenda.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Sudzina, M. (2020). Wpis do rejestru nieruchomości Republiki Słowackiej (wpis prawa). Acta Iuridica Resoviensia, 23(102), 253–265. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.19

Numer

Dział

Artykuły