Applicable law under the recast of regulation on insolvency proceedings

Autor

  • Milan Sudzina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2017.21.9

Słowa kluczowe:

postępowanie upadłościowe, rozporządzenie, transgraniczny, Unia Europejska

Abstrakt

Autor w artykule analizuje wybrane zagadnienia związane z obowiązującym prawem na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/848 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (przekształcenie) w zakresie praw rzeczowych stron trzecich, potrącenia, zastrzeżenia prawa własności, umów dotyczących nieruchomości, systemów płatności i rynków finansowych, umów o pracę, praw podlegających rejestracji, praw przemysłowych, szkodliwych działań oraz skutków postępowania upadłościowego w toczących się postępowaniach sądowych lub arbitrażowych. Autor odnosi się do powiązanych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i problemów, które pojawiły się w praktyce stosowania. Celem artykułu jest analiza kwestii prawa właściwego w ramach przekształcenia rozporządzenia dotyczącego postępowania upadłościowego dotyczącego transgranicznych postępowań upadłościowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Sudzina, M. (2020). Applicable law under the recast of regulation on insolvency proceedings. Acta Iuridica Resoviensia, 21(97), 128–139. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2017.21.9

Numer

Dział

Artykuły