Insolvenčné konania týkajúce sa členov skupiny spoločnost

Autor

  • Milan Sudzina Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2019.25.12

Słowa kluczowe:

postępowanie upadłościowe, grupy spółek, przekształcenie, Unia Europejska

Abstrakt

Autor analizuje wybrane zagadnienia dotyczące transgranicznych skutków postępowań upadłościowych przeciwko członkom grupy spółek na mocy rozporządzenia (UE) 2015/848 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (przekształcenie). Autor zajmuje się podstawowymi zasadami, które mają zastosowanie w praktyce postępowania upadłościowego spółek wielonarodowych. Analizuje problemy, które występują w praktyce, na końcu artykułu formułuje sugestie de lege ferenda. Celem artykułu jest analiza specyfiki postępowania upadłościowego członków grupy spółek w państwach członkowskich Unii Europejskiej na mocy europejskiego rozporządzenia w sprawie niewypłacalności (przekształcenie).

Pobrania

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Sudzina, M. (2020). Insolvenčné konania týkajúce sa členov skupiny spoločnost. Acta Iuridica Resoviensia, 25(106), 147–157. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2019.25.12

Numer

Dział

Artykuły