„Dydaktyka cyfrowa”  nowocześniej nie zawsze znaczy lepiej i skuteczniej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/di.2023.18.8

Słowa kluczowe:

dydaktyka cyfrowa, cyfrowe środki dydaktyczne, konektywizm

Abstrakt

Jeśli przyszłość ma kształtować współczesne pokolenie młodych, dziś uczniów/studentów, to winno być do tej roli przygotowane. W znacznej mierze odpowiada za to model edukacji realizowany na wszystkich szczeblach kształcenia. Sam proces kształcenia, to nie tylko przekazanie aktualnych informacji o współczesnym świecie i prawach nim rządzących, ale także przygotowanie do odpowiedzialności za własny rozwój. Wspomniana odpowiedzialność została wystawiona na próbę, a przyczyniły się do tego wszechobecne ICT. Dla pokolenia dziś uczących się i studiujących ważne jest osiąganie doraźnych celów. Z pola widzenia zniknęła przyszłość, której zalążki zawiązują się właśnie teraz w trakcie edukacji. Niczym nieograniczone możliwości korzystania z ICT skutecznie wyeliminowały z procesów uczenia się: próby dociekania prawdy, stawiania pytań, analizowania, syntetyzowania i wyciągania wniosków. Wyeliminowały zatem wszystko to, co niezbędne jest w dorosłym samodzielnym życiu, także tym zawodowym. Wydaje się, że społeczność uczących się jest coraz mniej świadoma tychże faktów, a co za tym idzie  skutków. Tekst artykułu nie jest próbą negowania ICT w edukacji, ale próbą zwrócenia uwagi na bezkrytyczne wykorzystywanie współczesnych technologii.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-15

Jak cytować

Piecuch, A. (2023). „Dydaktyka cyfrowa”  nowocześniej nie zawsze znaczy lepiej i skuteczniej. Dydaktyka Informatyki, 18, 105–121. https://doi.org/10.15584/di.2023.18.8

Numer

Dział

TIK A EDUKACJA