Grywalizacja w edukacji informatycznej w klasach 1–3 szkoły podstawowej

Autor

  • Alina Nowak Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Pawła II w Gliwicach
  • Marcin Musioł Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki https://orcid.org/0000-0001-6597-3063

DOI:

https://doi.org/10.15584/di.2023.18.11

Słowa kluczowe:

edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna, grywalizacja

Abstrakt

Żadne rozwiązania dydaktyczne nie są uważane jako doskonałe i ostateczne. Także w zakresie edukacji informatycznej w klasach 1–3 poszukiwane są nowe możliwości edukacyjne. Jednym z obszarów tych poszukiwań może być grywalizacja. Doświadczenia Aliny Nowak w pracy pedagogicznej z uczniami klas 1–3 ukazują możliwości stosowania grywalizacji w różnych rodzajach edukacji wczesnoszkolnej, a założenia i realizacja edukacji informatycznej wręcz zachęcają do sięgania po jej rozwiązania.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-15

Jak cytować

Nowak, A., & Musioł, M. (2023). Grywalizacja w edukacji informatycznej w klasach 1–3 szkoły podstawowej. Dydaktyka Informatyki, 18, 137–147. https://doi.org/10.15584/di.2023.18.11

Numer

Dział

TIK A EDUKACJA