Współczesne kierunki rozwoju edukacji w społeczeństwie edukacyjnym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2022.10.9

Słowa kluczowe:

edukacja formalna, edukacja pozaformalna, edukacja nieformalna, wyzwania edukacji, pandemia COVID-19

Abstrakt

Rozpoczęcie epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 w dniu 12 marca 2020 roku spowodowało znaczące zmiany we wszystkich aspektach edukacji. W artykule zaprezentowano aktualne kierunki rozwoju edukacji wyodrębniając kształcenie odbywające się w szkole i poza nią. Na podstawie przedstawionego podziału edukacji ukazano wyzwania, jakie po pandemii COVID-19 mają przed sobą aktualnie istniejące rodzaje edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-15

Jak cytować

Warchoł, T. (2022). Współczesne kierunki rozwoju edukacji w społeczeństwie edukacyjnym. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 10, 147–155. https://doi.org/10.15584/kpe.2022.10.9

Numer

Dział

Człowiek wobec aktualnych przemian społeczno-kulturowych